• P1070041.jpg
 • IMG_2580a.jpg
 • 11.jpg
 • IMG_0086.jpg
 • PICT0056.jpg
 • 6.jpg
 • DSC06817.JPG
 • DSC06812.JPG
 • PICT0100.jpg
 • DSC06822.JPG
 • P1090142a.jpg
 • CAM00037.jpg
 • DSC_0062.JPG
 • P1090139a.jpg
 • PICT0057.jpg
 • 1j.jpg
 • DSC01325.JPG
 • IMG_0084.jpg
 • 10.jpg
 • IMG_0079.jpg
 • P1070288.jpg
 • DSC_0050.JPG
 • P1070283.jpg
 • IMG_0068.jpg
 • IMG_0085.jpg
 • DSC_0038.JPG
 • PICT0128.jpg
 • P1090136a.jpg
 • PICT0084.jpg
 • DSC08474.JPG
 • 1g.jpg
 • 5.jpg
 • IMG_2584a.jpg
 • IMG_2577a.jpg
 • IMG_0075.jpg
 • DSC_0143.JPG
 • PICT0064.jpg
 • P1070014.jpg
 • 1d.jpg
 • DSC_0140.JPG
 • DSC01309.JPG
 • IMG_0063.jpg
 • medioteka.jpg
 • DSC01322.JPG
 • IMG_0088.jpg
 • 8.jpg
 • P1070293.jpg
 • P1090141a.jpg
 • DSC_0059.JPG
 • PICT0081.jpg
 • P1070323.jpg
 • P1090132a.jpg
 • 1k.jpg
 • P1070290.jpg
 • PICT0058.jpg
 • PICT0061.jpg
 • 1i.jpg
 • P1070011.jpg
 • DSC06810.JPG
 • P1070305.jpg
 • logo_dbg.png
 • PICT0105.jpg
 • PICT0071.jpg
 • P1070034.jpg
 • P1090133a.jpg
 • IMG_0078.jpg
 • 2.jpg
 • DSC06821.JPG
 • P1070286.jpg
 • 1c.jpg
 • DSC08605.JPG

Bildung I Oświata

Bildungswesen

Der Unterricht Deutsch als Minderheitensprache wird durch Art. 13 des Gesetzes über das Schulsystem vom 7. September 1991 ermöglicht, es besagt: „Die Schule und staatliche Einrichtungen ermöglichen den Schülern den Erhalt der nationalen, ethnischen, sprachlichen und religiösen Identität und vor allem das Erlernen der Sprache und eigenen Geschichte und Kultur’.

Die Verordnung, die den erwähnten Paragraphen regelt, ist die Verordnung des Bildungsministers vom 14. November 2007 über die Bedingungen und Ausführungsweisen der Aufgabe zum Erhalt der nationalen, ethnischen, sprachlichen und religiösen Identität von Schülern, die der nationalen und ethnischen Minderheiten und Gemeinschaften mit Regionalsprachen angehören, für Kindergärten, Schulen und staatliche Einrichtungen.

Oświata

Obecnie nauczanie języka mniejszości narodowej reguluje art. 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., który stanowi: „Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury“.

Przepisem wykonawczym do wspomnianego artykułu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.11.2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Programy do pobrania

Deutsch ist trendy

Mein Deutsch

Program Nauczania III Etap Edukacyjny

Historia i Kultura

slownik_pojec_geograficznych.pdf

 

Partner | Partnerzy